ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Գաղտնիության
 

EUROMAX-ը չի փոխանցում և չի տրամադրում երրորդ անձանց անձնական տեղեկատվությունը, որը տրամադրել են մեր կայքէջին այցելուները (անուն, ազգանուն, էլեկտրոնային հասցե, տան և աշխատանքի հասցե, հեռախոսահամար):

Նմանատիպ տեղեկատվություն չի կարող օգտագործվել անմիջական իրականացման համար առանց Ձեր համաձայնության,: Տրամադրված տեղեկատվությունը առանց նախնական պայմանավորվածության չի կարող օգտագործվել մոնիթորինգի համար:

EUROMAX-ը օգտագործում է ստացած տեղեկությունը նշված նպատակներով հիմնված Ձեր համաձայնության վրա՝ -տպագիր հրապարակումներ և այլ փաստաթղթեր ուղարկելու համար -նորությունների տեղեկագրեր և ծանուցումներ ուղարկելու համար էլեկտրոնային փոստով:

Անձնական տեղեկությունը հասու է մեր ներկայացուցիչ Ակբել կազմակերպությանը և մեր աշխատակիցներին, ովքեր ունեն պարտավորություն տեղեկության գաղտնիության պահպանման հարցում:

EUROMAX-ը օգտագործում է վիճակագրական տվյալները, առանց հրապարակելու դրանց հասցեատերերին, մեր կայքէջը բարելավելու համար, որը բաղկացուցիչ մաս է կազմում շարունակական ներքին աուդիտի գործընթացում (Բրաուզերի տեսակը, աշխարհագրական դիրքը, տարիքը, սեռը,և այլն.) և ավելի մանրամասն ծանոթացնելու սպառողներին մեր արտադրության հետ: Այս տեղեկությունները կարող են հրապարակվել և հասու լինել երրորդ անձանց:

Այս տվյալները կարող են միայն օգտագործվել վերը նշված նպատակներով և չեն կարող կիրառվել միակողմանի կապի համար առանց Ձեր համաձայնության: